OZ zdravotne postihnutých z Brezna - vystúpenie 27.4.2017späť do zoznamu fotogalérie