Deň pohybu v DD a DSS HRON 17.5.2017späť do zoznamu fotogalérie