16.3.2022 Tvorivé dielne - koláž
Šťastie je komplexný zážitok radosti s ohľadom na vyplnenie nádejí, prianí, očakávaní, ich zjednotenie s človekom samým a ich vedomé prežívanie; stav vnútorného pokoja, spokojnosti s vlastným životom. Šťastie vystupuje ako cieľ ľudskej túžby a konania, jeho dosiahnutie sa stáva zmyslom ľudského života. V rámci tvorivých dielní mali naši obyvatelia možnosť vytvoriť si vlastnú koláž pod názvom: Ako podľa Vás vyzerá šťastie?
späť do zoznamu fotogalérie