Nadácia EPH pomohla
Vďaka finančnej podpore nadácie EPH sme mohli zrealizovať projekt pod názvom "Kúpanie bez stresu". Zakúpením hydraulickej sprchovacej stoličky sme zabezpečili komfortnejšie a bezpečnejšie kúpanie bez stresu pre našich prijímateľov sociálnej služby.
späť do zoznamu fotogalérie