Medzinárodný deň žien
MDŽ sa slávi v mnohých štátoch sveta ako prejav úcty k ženám a k ich právam a to bez ohľadu na ich národné, národnostné, etnické, jazykové, kultúrne, ekonomické alebo politické postavenie. Je prejavom solidarity medzi ženami a súčasne spomienkou na snahu za zrovnoprávnenie žien - najdlhšiu revolúciu v dejinách ľudstva. Na počesť všetkých žien v našom zariadení sme zorganizovali spoločné posedenie spojené s besedou a občerstvením. O tom, že sme sa skvelo zabavili, niet žiadnych pochýb.
späť do zoznamu fotogalérie