Prednáška: Svetový deň rakoviny 3.2.2022
Každý rok Medzinárodná únia proti rakovine vyhlasuje 4. február ako deň boja proti rakovine. Naše zariadenie si tento deň pripomenulo 3.2.2022 formou prednášky so zdravotnou sestrou p. Minarovjechovou. Rakovina má u nás stúpajúcu tendenciu, v súčasnosti je jedna z najčastejších príčin invalidizácie a úmrtí. Väčšina z nás má vo svojom okolí niekoho kto s tým ochorením bojuje, alebo svoj boj prehral. Preto je potrebné, aby sme o tomto ochorení vedeli čo najviac a nebáli sa o ňom hovoriť.
späť do zoznamu fotogalérie