02.03.2023 Deň šťastia – stretnutie so študentmi UMB Banská Bystrica
Medzinárodný deň šťastia sme si pripomenuli kreatívnym spôsobom-tvorbou koláže na tému: Čo je šťastie? Ako podľa Vás vyzerá? Zúčastnení mali možnosť ostatným predstaviť svoju prácu, spoločne hľadať veci, ktoré sa im počas tvorby páčili, ale aj veci, ktoré sa im nepáčili. V diskusii zdieľali to, čo počas tvorby zažili.
späť do zoznamu