Deň komplimentov 27. 01. 2023
Komplimenty sú vynikajúcim spôsobom, ako niekomu vyjadriť uznanie či chválu. Dnes sme si so žiačkami súkromnej pedagogickej školy EBG v Brezne vyskúšali, aké je to komplimenty dávať a zároveň aj dostávať. Zistili sme, že kompliment, ktorý vychádza zo srdca a je naplnený dobrým úmyslom, môže mať pozitívny dopad na život človeka v našom okolí.
späť do zoznamu