Vystúpenie Prameň-fašiangy 17.2.2023
Pri príležitosti Fašiangov dnes do nášho zariadenia zavítala spevácka skupina Senior z denného centra Prameň v Brezne. Pre našich obyvateľov mali pripravený program s vtipnými scénkami zo života vidieckeho človeka obohatené krásnym spevom. Nálada bola skvelá. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.
späť do zoznamu