INFORMÁCIE, SPRÁVY, VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Plán návštev v DD a DSS HRON od 4.10.2021

Projekt: Rozvoj energetických služieb na regionálnej miestnej úrovni 2

Plán návštev v DD a DSS HRON od 17.5.2021

Plán návštev v DD a DSS HRON od 19.4.2021

Metodika návštev, vychádzok a odporúčaní pri opustení priestorov zariadenia DD a DSS HRON

Krízový plán DD a DSS HRON v súvislosti s COVID-19

Plán reprofilizácie lôžok

Etický kódex verejného obstarávania

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2021 o zákazkách

Súhrnná správa za III. štvrťrok 2021 o zákazkách

Súhrnná správa za II. štvrťrok 2021 o zákazkách

Súhrnná správa za I. štvrťrok 2021 o zákazkách

Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2020 o zákazkách

Súhrnná správa za III. štvrťrok 2020 o zákazkách

Súhrnná správa za II. štvrťrok 2020 o zákazkách

Súhrnná správa za I. štvrťrok 2020 o zákazkách

Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2019 o zákazkách

Súhrnná správa za III. štvrťrok 2019 o zákazkách

Súhrnná správa za II. štvrťrok 2019 o zákazkách

Súhrnná správa za I. štvrťrok 2019 o zákazkách podľa § 109 a § 110 ZVO

Súhrnná správa za I. štvrťrok 2019 podľa § 117 Ods. 6 ZVO o zákazkách s nízkymi hodnotami a cenami vyššími ako 5000 Eur

Súhrnná správa za I. štvrťrok 2019 o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1000 EUR, na ktoré sa podľa § 1 ods. 2 až 14 nevzťahuje ZVO

Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2018 o zákazkách podľa § 109 a § 110 ZVO

Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2018 podľa § 117 Ods. 6 ZVO o zákazkách s nízkymi hodnotami a cenami vyššími ako 5000 Eur

Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2018 o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1000 EUR, na ktoré sa podľa § 1 ods. 2 až 14 nevzťahuje ZVO

Súhrnná správa za III. štvrťrok 2018 o zákazkách s cenami vyššími ako 5000 €

Súhrnná správa za II. štvrťrok 2018 o zákazkách s cenami vyššími ako 5000 €

Súhrnná správa za I. štvrťrok 2018 o zákazkách s cenami vyššími ako 5000 €

Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2017 o zákazkách s cenami vyššími ako 5000 €

Súhrnná správa za III. štvrťrok 2017 o zákazkách s cenami vyššími ako 5000 €

Súhrnná správa za II. štvrťrok 2017 o zákazkách s cenami vyššími ako 5000 €

Súhrnná správa za I. štvrťrok 2017 o zákazkách s cenami vyššími ako 5000 €

Plán verejného obstarávania pre rok 2017

Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2016 o zákazkách s cenami vyššími ako 5000 €

Súhrnná správa za III. štvrťrok 2016 o zákazkách s cenami vyššími ako 5000 €

Súhrnná správa za II. štvrťrok 2016 o zákazkách s cenami vyššími ako 5000 €

Súhrnná správa za I. štvrťrok 2016 o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 €

Plán verejného obstarávania pre rok 2016

Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2015 o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 €

Súhrnná správa za III. štvrťrok 2015 o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 €

Súhrnná správa za II. štvrťrok 2015 o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 €

Súhrnná správa za I. štvrťrok 2015 o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 €

Plán verejného obstarávania pre rok 2015

Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2014 o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 €

Súhrnná správa za III. štvrťrok 2014 o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 €

Súhrnná správa za II. štvrťrok 2014 o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 €

Plán verejného obstarávania pre rok 2014

Súhrnná správa za I. štvrťrok 2014 o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 €

Informácia o zadaní zákaziek - recertifikácia a dozorné audity systému manažérstva

Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2013 o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 €

Súhrnná správa za III. štvrťrok 2013 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € a podlimitných zákazkách

Súhrnná správa za II. štvrťrok 2013 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €

Súhrnná správa za I. štvrťrok 2013 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €

Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2012 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €

Súhrnná správa za III. štvrťrok 2012 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €

Súhrnná správa za II. štvrťrok 2012 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €

Súhrnná správa za I. štvrťrok 2012 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €

Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2011 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €

Súhrnná správa za II. štvrťrok 2011 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €