Tlačivá na stiahnutie

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu
(formát *.pdf)
stiahnúť tlačivo zip
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx      
Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby
(formát *.pdf)
stiahnúť tlačivo zip
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx      
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na soc.službu
(formát *.pdf)
stiahnúť tlačivo zip
     
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
(formát *.pdf)
stiahnúť tlačivo zip

Tlačivá - Sociálne služby BBSK